Среско предузеће за откуп и промет пољопривредним производима „Стара Планина“ основано је 1950. године са седиштем у Димитровграду. Предмет пословања предузећа је откуп и промет пољопривредних производа. Задатак предузећа је да врши откуп и промет житарица, стоке, сточних производа, коже, вуне, техничких масноћа, млека и млечних производа, воћа, поврћа, алкохола, сточне хране, отпадака и осталих пољопривредних производа.

Решењем Народног одбора Среза Димитровград из 1954. године „Стара Планина“ се брише из судског регистра и припојено је Трговинском предузећу за промет пољопривредних производа на велико „Кооператива“ са седиштем у Димитровграду.

Фонд је преузет 1959. године записником од управе Трговинског предузећа Кооператива (Књига пријема бр. 91).

Фонд је сачуван делимично и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда.

Садржи грађу за период 1950–1954, 4 књиге и 3 кутије списа (0,34 m).

Књиге 1950–1954:

• Деловодни протоколи 1950–1953, 3књ.

• Матична књига службеника 1950–1954,  1 књ.

Списи 1950–1954.

 Грађа садржи: засписнике са седница Радничког савета; извештаје Управног одбора; правила; расписе са другим установама и државним органима; уговоре о испоруци робе; спискове службеника; персонална решења; завршне рачуне, платне спискове  и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служе: попис архивске грађе фонда и деловодни протоколи.