Трговинско предузеће на велико „Пољопривредник“ основано је 1954. године са седиштем у Бабушници. Предузеће је основало Основни савез земљорадничких задруга у Бабушници на основу одобрења Народног одбора Среза лужничког. Предузеће се бавило купопродајом робе у унутрашњем промету и трговином стоке, сточном храном, живином, јајима, перјем, дивљачи, поврћем, воћем, алкохолним и безалкохолним пићима, млеком и млечним прерађевинама и то на велико.

Предузеће се почетком 1956. године припојило Предузећу за откуп и трговину пољопривредних производа на велико „Задругар“ у Пироту.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 517).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954–1956, 1 књигу и 1 кутију списа (0,11 m).

Књиге 1954–1956:

• Деловодни протокол 1954–1956,1 књ.

Списи 1954–1956:

Грађа садржи: записнике са седница радног колектива; решење о оснивању предузећа; статут; персонална решења; месечне обрачуне – извештаје, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол.