Државно привредно предузеће Рејонски лозно воћни расадник основано је пре Другог светског рата са седиштем у Пироту. Према подацима из фонда, расадник је радио и за време окупације и није претрпео већа оштећења. Након ослобођења наставља свој рад као Државни лозни расадник. Предузеће је 1950. године регистровано као Државно привредно предузеће Рејонски лозни расадник у Пироту. Задатак предузећа је производња и продаја лозног садног материјала, као и надзор над развојем виноградарства у срезу и рејону. Такође, Расадник се бавио и подизањем комплексних засада винограда и воћњака на терену код произвођача по стручним правилима и сопственим садним материјалом. Расадник производи лозни и воћни садни материјал са одређеним сортама, подиже своје засаде винограда и воћњака, ради производње чистог сортног материјала и показног напредног гајења таквих засада. Врши анализу земљишта на креч и друге задатке у вези са научном струком. Предузеће је поседовало земљишне површине од 27 хектара. Од 1955. године Расадник је установа са самосталним финансирањем.

Лозно-воћни расадник као установа са самосталним финансирањем престаје да ради 1958. године решењем Народног одбора Среза Пирот.

Фонд је преузет 1960. године записником од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 119).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1958, 11 књига и 8 кутија списа (1,24 m).

Књиге 1945–1958:

• Деловодни протоколи1945–1957, 11 књ.

Списи 1944–1958.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора и Радничког савета, записнике о инспекцијском прегледу; годишње извештаје о стању и раду расадника, извештаје о извршењу планских задатака, извештаје о резултатима прскања и чишћења воћака, извештаје о производњи садног материјала и пољопривредних производа; годишње производне планове, планове сетве; расписе и упутства из Министарства пољопривреде; спискове службеника, евиденцију производње набавке и потрошње, доделу и распоред лозних садница по селима; уговоре о извршењу радова; статистику, табеларне прегледе; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.