Акционарско друштво „Пекара“ основано је 1990. године као Друштвено предузеће „Пекара“ са седиштем у Димитровграду. Предузеће је основано издвајањем из састава Друштвеног предузећа „Тргокоп“ из Димитровграда. Предузеће се бавило производњом хлеба и пецива, као и трговином на мало прехрамбеним производима. Као Друштвено предузеће функционише до 2003. године када је приватизовано и регистровано као Акционарско друштво „Пекара“ са већинским власником Геров Драгомиром.

Покренут је стечајни поступак 26. августа 2011. године, а завршен је 30. септембра 2013. године. 

Фонд је преузет 2013. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 362)

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1990–2009, 4 кутије списа (0,43 m).

Списи 1990–2009.

Грађа садржи: записнике са седница Радничког савета и Збора радних људи, записнике о инспекцијском прегледу; одлуку о оснивању предузећа; годишњи извештај о инвестицијама у основна средства, годишњи извештај о коришћењу и заштити воде; уговоре о пословно техничкој сарадњи; спискове радника са личним подацима, спискове акционара; персонална документа; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.