„Пролеће“, предузеће за производњу хемијских и прехрамбених производа, основано је 1954. године као Привредно предузеће „КИС“ са седиштем у Пироту. Раднички савет предузећа 1955. године доноси решење о оснивању погонске јединице за производњу ратлука и бомбона у саставу предузеће „КИС“. Проширењем делатности предузеће мења и назив у „Пролеће“ предузеће за производњу хемијских и прехрамбених производа. Предмет пословања је производња тоалетног и перућег сапуна, козметичких средстава, ималина, графита, туткала, препарата за уништење гамади, производња свих врста бомбона, чоколада, ратлука, обланди, корнета, пудинга, кафе, ванилин шећера, као и производња соде бикарбоне и соне киселине.

Из фонда није могуће утврдити када је предузеће престало са радом.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 88).

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954–1956, 2 књиге и 1 кутију списа (0,13 m).

Књиге 1954–1956:

• Деловодни протоколи 1954–1956, 2 књ.

Списи 1954–1956.

Грађа садржи: записник о годишњем прегледу предузећа, записник о процени имовине; годишњи извештај о раду предузећа; решење о упису у судски регистар предузећа; правила о организацији и пословању предузећа, тарифни правилник; преглед пословања предузећа; уговоре о пословној сарадњи; спискове радника и слижбеника; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.