„Лола Сарлах“ Акционарско друштво за производњу алатних, гумарских и специјалних машина основано је 1948. године када се одлуком Градског извршног одбора метална радионица у саставу Машинско столарске радионице „Полет“ издвојила и основала нову радионицу под називом Градска машинско-браварска радионица са седиштем у Пироту. Предузеће је 1951. године регистровано као Среска браварска радионица и ливница и под тим називом је пословало до 1954. године када је регистровано као „Сарлах“ Предузеће металне индустрије  са делатношћу прераде метала и производње алатних машина. Повећањем обима пословања и проширењем асортимана предузеће се 1960. године региструје под називом „Сарлах“ Фабрика алатних машина. У току 1970. године Фабрика „Сарлах“ се припаја Индустрији гумених производа „Тигар“ из Пирота у чијем саставу послује као једна од фабрика. Када је 1979. године ИГП „Тигар“ реорганизован у Сложену организацију удруженог рада, „Сарлах“ је добио статус радне организације без основних организација у свом саставу и послује под називим СОУР Тигар РО за производњу алатних и гумених машина „Сарлах“. Радници Радне организације „Сарлах“ на референдуму 1989. године донели су одлуку о издвајању из састава СОУР „Тигар“ и припајању СОУР Индустрији „Иво Лола Рибар“ из Београда под називом Сложена организација удруженог рада Индустрија „Иво Лола Рибар“ Београд Радна организација Лола Сарлах, Пирот. Наредне 1990. године назив је промењен у Сложено предузеће „Иво Лола Рибар“ Београд „Лола Сарлах“ деоничарско друштво Пирот. Предузеће 1993. године мења статус из Холдинг Корпорација „Иво Лола Рибар“ Београд „Лола Сарлах“ деоничарско друштво Пирот у Лола корпорација Београд – „Лола Сарлах“ деоничарско друштво. До 2007. године „Лола Сарлах“ је пословао као зависно предузеће Лола Система из Београда, а 2008. године уписује се као „Лола Сарлах“ Акционарско друштво за производњу алатних, гумарских и специјалних машина.

Делатност предузећа била је производња стругова, бушилица, брусилица, рендисаљки, глодалица, преса, ковачких чекића и других машина за ковање, ваљање, пресовање, извлачење, ливење и заваривање, машина за обраду дрвета и друго.

Покренут је стечајни поступак 11. маја 2011, а завршен је 18. новембра 2013. године.

Фонд је преузет 2013. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 358 и 363).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948–2013, 13 књига и 55 кутија списа (9,52 m).

Књиге 1948– 2013:

• Деловодни протоколи 1948–1958, 2009– 2013, 10 књ.

• Матичне књиге радника 1948– 2010, 3 књ.

Списи 1948–2013.

Грађа садржи: записнике са седница Управног и Извршног одбора, Радничког савета, записник комисије за стамбена питања; годишње извештаје о раду предузећа, анализе пословања; решења о упису у судски регистар; нормативна акта; годишње планове производње предузећа; уговоре о пословно-техничкој сарадњи са партнерима; грађевинску документацију; спискове радника; статистику; персонална досијеа радника; документацију из стечаја; обрасце М4, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.