Друштвено предузеће индустрија обуће „Љубомир Картаљевић“ основано је 1947. године као Занатско-обућарско-произвођачко-услужна задруга „Љубомир Картаљевић“ са седиштем у Пироту. Задруга мења свој правни статус 1972. године и постаје Предузеће за производњу обуће „Љубомир Картаљевић“. На почетку је производња била углавном ручна и рађена је мушка ципела која је била веома тражена на тржишту.

У наредном периоду уводи се производња вулканизиране обуће, а производња класичне ципеле ручне производње је напуштена. Основна делатност предузећа је производња обуће претежно од текстила и других вештачких материјала. Предузеће производи све врсте собне обуће, зепе, разне еспадриле, папуче и дечије сандале, од скаја као и пиросане – ХТЗ обућу. Предузеће je имало радне јединице Вулканизације, Шиваре, Одељење педниста и Службу заједничких послова. Предузеће мења назив 1986. године у Друштвено предузеће Индустрија обуће „Љубомир Картаљевић“. 

Производња је обустављена у новембру 2002. године. Покренут је стечајни поступак 5. октобра 2006, а завршен је 2. јула 2008. године.

Фонд је преузет 2007. године, записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 217).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру тема хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948–2006, 21 књигу и 57 кутија списа (9,12 m).

Књиге 1948–2006:

• Деловодници 1985–2006, 18 књ.

• Матичне књиге радника 1948–2006, 3 књ.

Списи 1970–2005.

Грађа садржи: записнике са седница Извршног одбора, Радничког савета, Збора радних људи, стручног колегијума, записнике комисије за стимулацију и радне односе; нормативна акта; имовинско правна документа; уговоре о пословно техничкој сарадњи, уговоре о закупу и купопродаји пословних просторија; статистику; персонална досијеа радника; завршне рачуне, платне спискове, обрасце М4 и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.