Друштвено предузеће за производњу јоргана, душека и постељине „Победа“ основано је 1961. године као Занатско предузеће „Победа“ са седиштем у Пироту. Предузеће је за предмет пословања имало израду јоргана и душека, израду народних одела и прераду старих крпа. У наредном периоду развија своју делатност у производњи постељине, тоалетног и кухињског рубља, душека, јоргана, јастука, чаршава, завеса, трговином на мало текстилом и конфекцијом, израдом и оправком предмета од текстила, превозом робе. Развојем делатности 1978. године мења и назив фирме у Радна организација за производњу јоргана, душека и постељина „Победа“, а 1989. године региструје се као Друштвено предузеће за производњу јоргана, душека и постељине „Победа“. 

Покренут је стечајни поступак 9. новембра 2009. године, а завршен је 24. августа 2010. године.

Фонд је преузет 2010. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 212).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1961–2005, 7 књига и 10 кутија списа (3,50 m).

Књиге 1961–2003:

• Деловодни протоколи 1976–2003, 6 књ.

• Матична књига службеника 1961–2002, 1 књ.

Списи 1961–2005.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштине, Управног одбора и Радничког савета; решења о упису и регистрацији предузећа и продавница; нормативна акта; програме мера заштите на раду; персонална документа; картоне личних доходака, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.