Дрвно индустријско предузеће „Стара Планина“ основано је 1955. године са седиштем у Пироту. Предмет његовог пословања било је експлоатација дрвне масе из комплекса шума Широке луке. У Оквиру предузећа формирани су: Погон пилане за прераду дрвене масе, Погон амбалаже и Погон намештаја. Да би се што боље и рационалније користила дрвна маса, 1961. у оквиру овог предузећа изграђена је фабрика шпер плоче.

На основу економског елабората о потреби интеграције „Старе планине“ и „Полета“ дошло је до спајања ова два предузећа 1. јануара 1963. године у новоформирано предузеће Дрвни комбинат „Полет“.

Фонд је преузет 1963. године записником од управе Дрвног комбината „Полет“ Пирот (Књига пријема бр.153).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1955–1962.  6 књига и 4 кутије списа (0,57 m).

Књиге 1958–1962:

• Деловодни протоколи 1958–1962, 6 књига

Списи 1955–1962.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Радничког савета, синдиката; извештаје о пословању предузећа, извештаје о извозу, ценама и кадровима; правилнике; спискове радника; уговоре о пословно техничкој сарадњи; пријаве о несрећама на послу; финасијску документацију и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.