Акционарско друштво „Градска млекара“ основано је 1966. године деобом Индустријско прехрамбеног комбината „Стокопродукт“ из Пирота, као Предузеће за прераду млека и производњу производа на бази шећера и какаоа „Млекара“ са седиштем у Пироту. Наредне 1967. године на основу одлуке предузећа „Млекара“ наставља рад са пословањем као јединица у саставу Општег пољопривредно пословног удружења „Агропродукт из Пирота. 

Предузеће се 1989. године осамостаљује и послује као „Млекара“, друштвено предузеће за производњу и прераду млека. У делатности предузећа спадају прерада и конзервирање млека, производња бутера, сира, кондезованог и евапорираног млека, јогурта, сладоледа и других јестивих млечних производа. 

Након поништења приватизације Млекаре са задњим власником „Солвентом“ из Словеније одлучено је да Друштвено предузеће „Млекара“ постане Акционарско друштво „Градска млекара“. Предузеће је 2003. године поднело захтев за увођење стечајног поступка, али је он исте године одбачен.

Фонд је преузиман 2009. и 2010. године записницима од привременог заступника државног капитала АД „Градске млекаре“ (Књига пријема бр. 314 и 329).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски а у оквиру тема и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1966–2007, 4 књиге и 11 кутија списа (3,27 m).

Књиге 1990–2007:

• Деловодни протоколи 1998–2007, 3 књ.

• Матична књига радника 1990–2001, 1 књ.

Списи 1966–2007.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора, Радничког савета и колегијума;  нормативна акта; грађевинске пројекте; персонална досијеа радника; завршне рачуне, картоне личног дохотка, обрасце М4 и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.