Предузеће за експлоатацију лигнита, рудник „Видлич“, основано је 1947. године као Државно привредно предузеће за експлоатацију лигнита „Забрђе“ са седиштем у селу Мазгош, општина Димитровград. Рудник је 1955. године преименован у Предузеће за експлоатацију лигнита „Видлич“. Бавио се производњом угља за широку и за индустријску потрошњу и имао је локални карактер.

Због нерентабилности, као и близине границе са Бугарском, рудник је затворен 1963. године.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе (Књига пријема бр. 148)

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948–1963, 4 књиге и 3 кутије списа (0,38 m).

Књиге 19481963:

• Деловодни протоколи, 1956–1963, 2 књ.

• Матичне књиге службеника 1948–1955, 2 књ.

Списи 1955–1963.

Грађа садржи: записнике са седница Управног одбора и радничког колектива, записнике о годишњем прегледу рудника; годишње извештаје о пословању и раду, извештаје о стању кадрова; правилнике предузећа; годишње планове производње; програме инвестиционе изградње рудника; статистику; персонална документа; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.