Друштвено предузеће за производњу и промет намештаја „Васил Иванов Циле“ основано је 1947. године као Државна машинбраварска коларско столарска радионица „Циле“, са седиштем у Димитровграду. Решењем о спајању предузећа „Циле“ са електричном централом и млином „Светлина“, 1951. године формира се Државни индустријско занатски комбинат „Циле“, који убрзо мења назив у Занатско предузеће „Циле“, а затим и Столарско предузеће „Васил Иванов Циле“. Под овим именом послује до 1977. године када прераста у Радну организацију Фабрика намештаја „Васил Иванов Циле“. Радна организација је пословала без основних организација у свом саставу и 1989. године трасформише се и организује као Друштвено предузеће за производњу и промет намештаја „Васил Иванов Циле“. Предузеће се бавило производњом финалних производа од дрвета, као и израдом и оправком предмета од дрвета. Предузеће је у својој делатности имало и трговину на мало непрехрамбеним производима.

Због тешке материјалне ситуације Друштвено предузеће „Циле“ 1996. године припаја се Друштвеном предузећу „Украс“ из Беле Паланке. Уписом статусних промена „Циле“ престаје да постоји, а „Украс“ преузима сва права и одговара за све његове обавезе.

Фонд је преузет 2008. године записником од стечајног упавника (Књига пријема 238).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1948–1996, 31 књигу и 14 кутија списа (13,87 m).

Књиге 1948–1996:

• Деловодни протоколи 1967–1988, 28 књ.

• Матичне књиге радника 1948–1996, 3 књ.

Списи 1951–1996.

Грађа садржи: запсинике са седница Управног одбора, Радничког савета, Збора радних људи, записнике о инспекцијском прегледу; годишње извештаје о пословању предузећа, анализе пословања предузећа; решења о регистрацији предузећа и продавница; нормативна акта; уговоре о закупу пословних просторија; статистику; персонална досијеа радника; завршне рачуне, платне спискове  и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар и деловодни протоколи.