Акционарско друштво „Металац“ основала је група грађана 1967. године као Радњу за обављање браварских, машинбраварских, лимарских, ковачко-коларских и водоинсталатерских радова са седиштем у Димитровграду, али је 1974. године конституисана као Монтажно производно занатска радна организација „Металац“. Ова занатска радња је обављала овакве врсте послова до 1980. године, када постаје „Металац“ производно монтажна рада организација, са потпуном одговорношћу, а 1982. године конституише се као Производно монтажна и трговинска радна организација „Металац“ која у свом састава има ООУР „Промет“ и ООУР „Промонт“. Предузеће у оваквом облику послује до 1985. године када се ООУР „Промонт“ издваја из састава Радне организације и наставља пословање као посебна радна организација. Од тада предузеће послује као Радна организација за производњу и монтажу металних производа „Металац“.

Након доношења новог Закона о предузећима 1989. године РО „Металац“ је организована као Друштвено предузеће за производњу и монтажу металних произовда „Металац“ Димитровград са потпуном одговорношћу.

Након приватизације, која је спороведена методом јавне аукције долази до продаје 70% друштвеног капитала, и предузеће почев од 11. новембра 2002. године послује као Акционарско друштво„Металац“ Димитровград. Међутим, Агенција за приватизацију је раскинула купопродајни уговор са већинским власником, због неиспуњавања уговорних обавеза и 12. октобра 2007. године уводи стечајни поступак, који је завршен 30. октобра 2008. године.

Фонд је преузет  2008. године записником од стечајног управника (Књига пријема бр. 231).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру тема хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1971–2008, 9 књига и 14 кутија списа (3,19 m).

Књиге 1971–2008:

• Деловодни протоколи 1981–2008, 8 књ.

• Матична књига радника 1971–2003, 1 књ.

Списи 1974–2008.

Грађа садржи: записнике са седница Скупштина предузећа, Управног одбора, Збора радних људи, Радничког савета, записнике о инспекцијском прегледу предузећа; извештаје о реализацији програма за остваривање права радника; решења о упису у судски регистар; нормативна акта; уговоре о закупу пословних просторија; персонална досијеа радника; завршне рачуне, платне спискове, обрасце М4 и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.