Друштвено предузећа „Весна“ основано је 1946. године као Обућарско прерађивачка задруга са седиштем у Белој Паланци. Задруга је вршила занатску израду свих врста обуће. Задруга прераста у предузеће 1963. године  под називом Предузеће за израду модне обуће „Весна“. Предмет пословања био је у почетку израда свих врста обуће, мушке, женске и дечије. У наредном периоду предузеће је мењало свој назив у Фабрика дечије обуће „Весна“, затим Предузеће за израду дечије обуће „Весна“, и на крају 2000. године постаје Друштвено предузеће за производњу дечије обуће „Весна“. Предузеће је производило обућу од коже, пластике и текстила, ортопедске ципеле, трговало на велико и мало одећом и обућом, хемијским произодима, текстилом и предметима од коже, бавило се оправком обуће и осталих предмета од коже.

Покренут је стечајни поступак 8. марта 2006, а завршен је 4. априла 2011. године.

Фонд је преузиман 2007. и 2011. године записницима од стечајног управника (Књига пријема бр. 214).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру тема хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–2011,  79 књига и 30 кутија списа (8,16 m).

Књиге 1946–2005:

• Деловодни протоколи 1979–2001, 74 књ.

• Матичне књиге радника 1946–2005, 3 књ.

• Регистар радника 1969–1987, 1 књ.

• Књига евиденција несрећа на раду 1979–1996, 1 књ.

Списи 1953–2011.

Грађа садржи: записнике са седница Управног и Извршног одбора, Радничког савета, Збора радних људи; годишње извештаје о пословању, извештаје о броју радника; решења за упис у судски регистар; нормативна акта; годишње планове производње и програме рада предузећа; персонална документа; уговоре о закупу пословних просторија; грађевинску документацију, одлуке о  стамбеним кредитима; документацију из стечаја; картоне личних доходака, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.