Среска занатска комора у Димитровграду основана је 23. јула 1950. године са седиштем у Димитровграду. Задатак коморе био је да унапређује занатство у циљу побољшања квалитета производа и услуга, да се стара о набавци и расподели материјала и алата за своје чланове, прати и анализира тржиште и цене и учествује у давању предлога при одређивању цена производа и услуга; контролише рад занатских радњи, даје мишљење за издавање дозвола за рад; ради на стручном оспособљавању и уздизању занатских ученика и мајстора, како у професионалном, тако и у културном и идејно-политичком погледу; заступа своје чланове, води и врши обраду статистичких података и води евиденцију својих чланова. Органи Коморе су: скупштина, управни и надзорни одбор.

Укидањем Среза димитровградског 1955. године, укида се и Среска занатска комора у Димитровграду.

На територији општине Димитровград од 1956. године ради Испостава Среске занатске коморе Среза Пирот у Димитровграду до 1960. године када сва надлежност прелази на Повереништво Среске занатске комуналне коморе Ниш у Пироту.

Фонд је преузет 1963. године записником од Скупштине општине Димитровград (Књига пријема бр. 135).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1950–1955, 3 књиге и 2 кутије списа (0,28 m).

Књиге 1950–1955:

• Азбучни именик пореских обвезника 1950, 1 књ.

• Књиге благајне 1950–1955, 2 књ.

Списи  1950–1955.

Грађа садржи: записнике са седница годишњих скупштина, записнике са управних одбора, записнике са полагања мајсторских испита, помоћничке испите, калфене испите; мајсторска писма; спискове занатлија; ученичке уговоре; персонална документа; судска акта; захтеве за отварање радњи; уписе у књигу за изучавање заната; буџете, завршне рачуне, платне признанице  и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.