Акционарско друштво Ћилимарска задруга „Понишавље“ основано је 1899. године као Задруга пиротских ћилимараки са седиштем у Пироту. Циљ задруге био је да унапреди и развија ћилимарску радиност и сачува старе шаре и природне боје. Имала је статут и правилник, управни и надзорни одбор. Задруга је 1902. године прерасла у Пиротску ћилимарску задругу, која је основана под заштитом Њеног величанства краљице Драге. Већ наредне године учествује на изложбама у земљи, а касније и у иностранству. У Лијежу је освојила Grand prix. На изложбама у Лондону 1907. и Торину 1911. године, осваја златне медаље. Од 1912. године Задруга је имала своје трговачке филијале у свим већим градовима Србије, али и ван ње, у Лондону и Женеви, а продавала је и у Бугарској, Аустроугарској, Турској и Румунији. У периоду између два светска рата Задруга је добила око педесет међународних награда, похвала и признања. Обнавља рад 1944. године, а наредне 1945. године регистрована је под именом Пиротска радничко прерађивачко ћилимарска задруга. Године 1955. реорганизована је у Производно-занатску задругу „Понишавље експорт“, а у саставу Задруге формирана је и трикотажа 1958. године. Од 1978. године пословала је као Радна организација за производњу ћилима, тепиха и предива Понишавље, а од 1989. године као истоимено предузеће у друштвеној својини. Од 30. јуна 2005. године Ћилимарска задруга је приватизована под називом Акционарско друшто Ћилимарска задруга „Понишавље“ и бави се израдом ћилима, чворованих тепиха и фарбањем предива.

Фонд је преузиман 1957, 1964. и 2003. године, записницима од управе Задруге, (Књига пријема бр. 17 и 95).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Грађа од оснивања до 1925. године сачувана је фрагментарно, уништена је од стране бугарских окупатора у Другом светском рату. Микрофилмовани су списи за период 1902–1955.

Садржи грађу за период 1902–1990, 12 књига и 47 кутија списа (4,78 m).

Књиге 1925–1955:

• Деловодни протоколи 1925–1955, 10 књ.

• Књига дужника 1934, 1 књ.

• Књига иностраних купаца 1954–1955, 1 књ.

Списи 1902–1990. 

Грађа садржи: записнике са седница одбора и редовне годишње скупштине, записнике о инспекцијском прегледу; годишње извештаје о раду задруге; правилнике, пописе ћилима, продају ћилима у Немачкој и Бечу, учешће на изложбама, извоз ћилима у иностранство, обвезнице и акције задруге, молбе и изјаве о приступању задрузи, списак ткаља и задругара, поруџбине  и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.