Дојкиначка зељорадничко набављачка продајна задруга основана је априла 1920. године као Дојкиначка земљорадничко набављачка, потрошачка задруга са седиштем у селу Дојкинци. Задруга је од 1933. године учлањена у Главну земљорадничко набављачку задругу Београд. Од 23. маја 1940. године задруга носи назив Дојкиначка земљорадничко сточарска задруга и бавила се унапређењем сточарства и прерађивањем млечних производа. За време Другог светског рата задруга је радила са смањеном активношћу. Након ослобођења наставља свој рад, а од 1946. године регистрована је као Дојкиначка земљорадничко набављачка продајна задруга. Задруга је окупљала 97 домаћинстава, а од 1956. године задрузи се припаја и Земљорадничка задруга из села Брлог. Задруга је самостално радила све до 1959. године када долази до интеграције свих задружних организација Средњег Висока у једну, са седиштем у Височкој Ржани.

Фонд је преузет 1960. године записником од управе Среског савеза Земљорадничких задруга Пирот (Књига пријема бр. 124).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. 

Садржи грађу за период 1933–1958, 13 књига и 3 кутије списа (0,45 m).

Књиге 1945–1958:

• Деловодни протоколи 1945–1953, 7 књ.

• Књига расхода и прихода 1950–1955, 1 књ.

• Књига чланских удела 1952–1958, 1 књ.

• Књига благајне 1949–1955, 1 књ.

• Књига о уплатама задругара 1947–1949, 1 књ.

• Књига основних средстава 1948–1955, 1 књ.

• Књига готовине код Народне банке 1951–1955, 1 књ.

Списи 1933–1958.

Грађа садржи: записнике са Скупштине задругара и седница Управног одбора; извештаје о откупу и расподели откупљених пољопривредних производа непосредно од произвођача, извештаје о промету робе обезбеђеног снабдевања, десетодневне извештаје о промету робе; преписку са Среским савезом земљорадничких задруга Пирот и другим установама и државним органима; приступне пријаве; спискове задругара, спискове задругара који су предали робу, спискове откупа од произвођача, спискове преузете робе; статистику; решења о разрезу пореза на доходак, рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.