Трговачка радња Димитрија Т. Стевановића Параћинца, радила је од краја XIX века, са седиштем у Пироту. Бавила се продајом мешовите робе. У оквиру радње имао је радионицу за откуп и прераду млека, као и израду и продају  качкаваља. Није познато када је и због чега радња престала са радом.

Фонд је преузет без записника и нема података о пријему архивске грађе. Накнадно је уписан (Књига пријема бр. 512).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1897–1915, 1 кутију списа (0,10 m).

Списи 1897–1915.

Грађа садржи: молбу начелству за дозволу продаје барута и експлозива, бележник за набавку млека у радионици качкаваља, пописе и инвентаре радње, спискове вересија, менице и меничне протесте, пропратнице, коресподенцију пословну и личну, уложну књижицу Пиротске савезне стрељачке дружине, текући рачун са Пиротском задругом за помоћ и штедњу и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.