Пиротско извозно друштво Џаџић и Христић основано је почетком последње дециније XIX века као Трговачка радња Џаџић, Христић и Берах са седиштем у Пироту. Радњу су основали Јованче П. Џаџић, Алекса Христић и Маир С. Берах. Радња се успешно бавила извозом памука и памучних производа, пиротских ћилимова, масла и шљива у Цариград. Под овим називом радила је до новембра 1895. године, када је Маир С. Бераха  напустио и основао сопствену. Радња добија нови назив Трговачка радња Џаџић и Христић. Радња све више извози робу у Цариград и 1903. године мења назив у Пиротско извозно друштво Џаџић и Христић. Није познато до када је друштво радило.

Фонд је преузет 1957. године, записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 10).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1891–1911, 11 књига (0,16 m).

Књиге 1891–1911:

• Дневници радње 1891–1911, 7 књ.

• Партијалници трговине 1891–1907, 3 књ.

• Књига робе 1900–1903, 1 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.