Царибродска народна кооперативна банка основана је 1941. године са седиштем у Цариброду (Димитровград). Банку су основале бугарске власти након што је територија Царибродског среза окупирана. Била је под контролом Бугарске централне банке у Софији. Банка је ликвидирана 1947. године.

Фонд је преузет 1957. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 8).

Фонд је непотпун и није сређен. Урађен је попис архивске грађе фонда. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику.

Садржи грађу за период 1941–1947, 22 књиге и 16 кутија списа (2,12 m).

Књиге 1941–1947:

• Главне књиге 1941–1946, 7 књ.

• Протоколне књиге Управног савета 1941–1946, 4 књ.

• Стокове књиге 1942–1946, 2 књ.

• Контролне књиге 1941–1947, 2 књ.

• Дневник пословања 1942–1944, 1 књ.

• Дневници улаза и излаза 1941–1947, 2 књ.

• Протоколи извршене редовне годишње ревизије 1941–1944, 4 књ.

Списи 1941–1945.

Грађа садржи: годишњи извештај о задружном удруживању; коресподенцију са другим установама и државним органима; кооперативне белешке по месецима; спискове чланова банке; статистику; есконтне листе, менице, оперативне напомене, неодређене депозите, отпремнице, уплатнице, молбе за кредите, платне спискове и компаративне билансе и друга документа.

У недостатку обавештајних средстава служи: попис архивске грађе фонда.