Радничко културно-уметничко друштво „Први мај“ основао је Раднички савет Индустрије одеће „Први мај“ на седници 19. јануара 1970. године са седиштем у Пироту. Оснивачка скупштина друштва одржана је 5. марта 1970. године у сали фабрике „Први мај“. Циљ формирања овог друштва био је неговање изворног фолклора, изворне народне музике и песме. При формирању изабрани су органи: Скупштина, Управни одбор, Програмски савет и Надзорни одбор. При друштву су радиле следеће секције: фолклорна, музичка, драмска, ликовна, балетска, манекенска, група Ренесанс. Друштво је престало са радом 2003. године у оквиру припреме за приватизацију Индустрије одеће „Први мај“. 

Фонд је преузет 2004. године записником од Славише Јовановића, дугогодишњег уметничког руководиоца (Књига пријема бр.194).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1970–2003, 28 књига и 23 кутије списа (2,50 m).

Књиге 1970–2003.

• Деловодни протокол 1975–1988, 1 књ.

• Матична књига чланова 1970–1987, 1 књ.

• Евиденције концерата, наступа, проба 1978–2003, 20 књ.

• Евиденције састава оркестара и наступа 1970–1999, 5 књ.

• Евиденција одржаних манифестација 1970–2000, 1 књ.

Списи 1970–2003.

Грађа садржи: записнике са седница оснивачке скупштине, Управног одбора и Председништва; годишње извештаје о раду друштва, извештаје са концерата, гостовања у земљи и иностранству; нормативна акта; годишње планове и програме рада; евиденционе картоне и приступнице чланова, прегледе наступа, документе о набавци инструмената, ношњи, фото-албуме, 20 видео касета са концерата и другу преписку са другим друштвима и сарадњу са њима.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протокол.