Предузеће за приказивање филмова „Нишава“ формирано је 1. јуна 1954. године решењем Повереништва за финансије Градског народног одбора  у Пироту као Установа са самосталним финансирањем „Биоскоп” са седиштем у Пироту. Овим решењем Установа је издвојена из састава Штампарског предузећа „Графика” у Пироту.

На почетку свога самосталног рада, Установа је поседовала само једну салу за приказивање филмова. Сала је била технички слабо опремљена, а хигијенски и естетски услови врло лоши. У наредном периоду Установа набавља савременију опрему, уређује салу биоскопа „Искра”, организује путујући биоскоп по селима, добија на трајно и бесплатно коришћење биоскопске терасе за представе у летњим данима.

Решењем Окружног Привредног суда у Нишу, 14. децембра 1960. проглашена је за привредно предузеће под називом Предузеће за приказивање филмова „Нишава“ у Пироту, чији је предмет пословања приказивање филмова.

Од 1962. године под закуп преузима салу Радничког универзитета у којој је смештен биоскоп Младост. У биоскопима су приказивани готово сви филмови које откупе дистрибутерске куће, као и сви домаћи филмови. Приказиване су представе за грађанство, колективне представе за ђаке и радне колективе, краткометражни филмови, филмске новости. Предузеће је приказивало у просеку 900 представа годишње, које је посећивало у просеку 250 000 посетилаца.

Предузеће за приказивање филмова „Нишава” од 1. јануара 1970. године интегрисано је са Радничким универзитетом.

Фонд је формиран у Архиву разграничењем из фонда Раднички универзитет у Пироту (Књига пријема бр. 223).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1954–1969, 3 књиге и 4 кутије списа (0,54 m).

Књиге 1957–1961:

• Главне књиге 1957–1961, 3 књ.

Списи 1954–1969.

Грађа садржи: решења о регистрацији и промени назива; записнике са седница Савета, Управног одбора, радног колектива, записнике инспекције рада и санитарне инспекције; годишње извештаје о раду, извештаје о стању кадрова, извештаје о биоскопима „Искра“ и „Младост“, извештаје о приказаним филмовима; нормативна акта; списак филмова за уговарање са актерима и кратким садржајем; статистику; уговоре о изнајмљивању филмова; персонална документа; финансијску документацију и друга документа

Обавештајно средстбо: сумарни инвентар.

Библиографија о фонду:

• Предраг М. Видановић, Предузеће за приказивање филмова „Нишава“ (19541970), Пиротски зборник бр. 37–38, Пирот 2013.