Музичка омладина Пирота основана је као удружење октобра 1970. године са седиштем у Пироту. Удружење је радило под окриљем Општинске конференције Савеза омладине Пирота као део Музичке омладине Србије. Основни циљ био је ширење музичке културе код деце и омладине. Организован је велики број концерата у Пироту и околини. После првих успешних година активност слаби и 1982. године потпуно се укида.

Фонд је формиран у Архиву разграничењем из фонда Културно-уметничко друштво „Предраг Бошковић Павле“ (Књига пријема бр. 205)

 Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1975–1982, 1 кутију списа (0,09 m).

Списи 1975–1982.

Грађа садржи: записнике са седница конференција и председништва; годишње извештаје о раду удружења, извештаје са гостовања; нормативна акта; план и програм рада клуба музичке омладине; статистику; уговоре о одржавању концерата; финансијске извештаје  и друга документа.

Обавештајно средставо: сумарни инвентар.