Дом културе основан је 1. јула 1986. године са седиштем у Пироту, на иницијативу Скупштине општине Пирот и Скупштине Заједнице културе као и радника Центра за културу. Интеграцијом Радничког универзитета у Пироту 1. јануара 1988. године са Домом културе проширује се делатност установе. Бави се културно-уметничким делатностима, организовањем разних курсева, школа за обуку радника и имао је вечерњу школу. У редовне активности спадају: концерти класичне и популарне музике, рад фолклорног ансамбла и народног оркестра, приказивање филмова у биоскопима, семинари, курсеви, школе, промоције, издавачка делатност, логистичка подршка програмима других организација и појединаца. Располаже објектом од 2000 м², великом позоришно-биоскопском салом капацитета 380 гледалаца, салама за пробе играчких и музичких секција, Медија центром, тонским студиом и кафеом. Дом културе је највећа установа тог типа на територији Града Пирота.

Фонд је преузет 2008.  године записником од управе Дома културе (Књига пријема бр. 224).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1986–1996, 24 књиге и 3 кутије списа (0,41 m).

Књиге 1986–1993:

• Разредне књиге музичке школе 1986–1993, 24 књ.

Списи 1986–1996.

Грађа садржи: статуте, самоуправне споразуме, правилнике, уговоре о пословној сарадњи, уговоре о закупу пословних просторија, уговоре о организовању концерата, уверења са курса хигијене, пропагандне материјале, спискове за исплату личних доходака и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.