Основна школа “Добринка Богдановић“ основана је 1838. године са седиштем у Стрелцу. Школу је основао поп Раденко и била је смештена у обновљеној цркви. Сви учитељи до ослобођења од Турака радили су на одређено време. Првог државног учитеља школа добија септембра 1879.године, када школа постаје Државна основна школа и носи назив Основна мушка школа. Школа је радила при цркви до 1895. године када је премештена у кућу власника Ђорђа Станојевића. У овој приватној кући школа је радила до 1898. године, када је изграђена наменска школска зграда.

У време Балканских и Првог светског рата школа није радила. Након ослобођења, 1919. године школа наставља свој рад. За време Другог светског рата настава се у школи одвијала на бугарском језику. По завршетку рата, 1944. године школа наставља свој рад на српском језику и носи назив Основна школа у Стрелцу. 

Од 1961. године школа носи назив Основна школа „Добринка Богдановић“ од када постоји као осмогодишња школа са издвојеним одељењима у Валнишу, Студени, Раљину, Раков Долу, Црвеној Јабуци и Радосину. Одељења у Валнишу и Раљину су 1971. године због малог броја ученика укинута, а Савет за просвету и културу Скупштине општине Бабушница доноси одлуку да се при школи у Стрелцу отвори интернат за ученике из удаљених планинских села. Интернат је отворен у јесен исте године. Одељења у Црвеној Јабуци, Радосину и Студени укинуте су 1993/94. школске године.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 375).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–2002, 86 књига и 5 кутија списа (2,51 m).

Књиге 1946–2002:

• Деловодни протоколи 1964–1994, 3 књ.

• Матичне књиге ученика 1946–1987, 47 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1979–2002, 36 књ.

Списи 1948–1994.

Грађа садржи: записнике са седница Савета школе и Наставничког већа; годишње извештаје о раду школе, извештаје о финансијском пословању, о успеху ученика; нормативна акта; годишње планове и програме рада школе; статистику; персонална досијеа; завршне рачуне и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи, матичне књиге ученика.