Основна школа „Христо Ботев“ у Димитровграду основана је 1869. године, у згради некадашње кафане Цветана Иванова. У првој деценији XX века изграђене су две основне школе, једна је добила назив Васил Левски, а друга Христо Ботев.

Прве школске године после ослобођења 8. септембра 1944. године радила је под називом Христо Ботев, као четвороразредна основна школа и настава се одвијала на бугарском језику у згради гимназије. Настава на српском језику почела је са  радом 1946. године и одвијала се у згради осмогодишње школе. Скупштина општине Димитровград донела је 17. августа 1957. године одлуку да се уједине у једну централну основну школу у Димитровграду. Од тада је школа имала упоредна одељења на бугарском и српском наставном језику, а већ следеће године добија име „Моша Пијаде“. Од школске 1992/93. године на основу изјашњавања родитеља, настава се од првог разреда одвија на српском језику, са изучавањем бугарског језика и елемената националне културе. Од септембра 2008. године школа носи назив Основна школа „Христо Ботев“. Школа има шест издвојених одељења и то у Жељуши од I до IV разреда и комбинована у Лукавици, Трнским Одоровцима, Кусој Врани, Градињу и Смиловцима.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 384).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар. Фонд садржи грађу на српском и бугарском језику.

Садржи грађу за период 1910–2001, 197 књига и 15 кутија списа (8,55 m).

Књиге 1910–1998:

• Матичне књиге ученика 1910–1998, 197 књ.

Списи 1964–2001.

Грађа садржи: годишње извештаје о раду школе, извештаје о васпитно-образовном раду учитеља; програме рада; нормативна акта; персонална досијеа; статистику; завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и матичне књиге ученика.