Основна школа „Љубомир Живковић-Љупче Шпанац“ почиње са радом 1852. године са седиштем у Белој Паланци. Њен рад је почео илегално, на иницијативу неколико породица. Током 1855. године одобрен је рад школе од тадашњих власти и почео је озбиљнији и систематски рад у школи. Посебна школска зграда подигнута је 1862. године и у њој је школа организовала свој рад, а 1902. године подиже се нова школска зграда. Балкански ратови доводе до прекида рада школе.

На основу печата може се утврдити да је школа одмах после ослобођења 1944. године носила назив Државна народна школа Бела Паланка, а од 1947. године носи назив Основна школа Среза белопаланачког. Тек 1960. године доноси се решење о оснивању Основне школе под називом Љубомир Живковић-Љупче Шпанац у чијем саставу су одељења у селима Моклиште, Мокра, Ореовица, Вргудинци, Клењ и Кременица. Одељење у Кременици је већ наредне године укинуто, а одељење у Клењу укинуто је 1966. године. Данас се настава изводи, поред матичне школе и у издвојеним одељењима у Мокри, Доњој Коритници, Клисури, Сињцу и Моклишту.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 380).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1919–2000, 646 књига и 6 кутија списа (18,23 m).

Књиге 1919–2000:

• Деловодни протоколи 1929–1986, 7 књ.

• Матичне књиге ученика 1919–1996, 112 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1938–2000, 526 књ.

• Матична књига службеника 1959–1970, 1 књ.

Списи 1919–1970.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа и Школског одбора; годишње извештаје о раду школе, годишње извештаје о раду подмлатка Црвеног крста 1936-1938, извештаје о успеху ученика; расписе и упутства  Министарства просвете,  Начелства среза белопаланачког,  просветног одељења Бановске управе; нормативна акта; годишње планове и програме; грађевинску документацију; списак деце која су уписана у први разред, списак предложених ђака за испис, списак слушалаца просветног течаја; статистику; персоналну документацију; завршне рачуне, буџете и друга документа.

Обавештајна средства:сумарни инвентар и матичне књиге ученика.