Млекарска школа „Др Обрен Пејић“ основана је 1945. године као трогодишња Нижа пољопривредна школа. Школа почиње са радом у згради бившег воћног расадника  која је требало да се адаптира у једном делу као учионица, а у другом као трпезарија. Већ следеће године школа се трансформише у једногодишњу Специјалну сточарско-млекарску школу. Задатак новоформираних специјалних сточарско- млекарских школа требало је да буде стварање пољопривредних стручњака – мајстора из различитих области, а све у складу са потребама индустрије која се упоредо развијала. Специјална сточарско-млекарска школа од 1949. године носи назив Курсна пољопривредна школа у Пироту. После различитих идеја о томе каква школа Пироту треба, Министарство пољопривреде Републике Србије је 1950. године донело одлуку да школа буде претворена у двогодишњу млекарску школу. Школа је 1965. године регистрована код Окружног привредног суда у Нишу као Млекарска школа са практичном обуком.

Млекарска школа у Пироту од почетка школске 1970/71. године ради по трогодишњем наставном плану и програму. Нешто касније, 1979. године, са изградњом нове школске зграде и повећањем просторних капацитета, школа је била у могућности да понуди и похађање четвртог разреда за стицање звања млекарски техничар.

Почетком осамдесетих година због увођења усмереног образовања школа добија званичан назив Васпитно образовни центар млекарске струке. У трагању за сопственим идентитетом школа је одлучила да се врати оним вредностима по којима је била једина у

Србији и по којима је била препознатљива. Решењем окружног привредног суда у Нишу од 23. марта 1989. године, име школе је званично промењено у Млекарска школа „Др Обрен Пејић“. Школа је имала пет образовних профила: прехрамбени техничар, прерађивач млека,  месар, техничар за прераду намирница животињског порекла и пекар. Данас је број образовних профила смањен на: прехрамбени техничар, пекар, прерађивач млека и месар.  Школа поседује радионицу за практичну обуку ученика и организовање сопствене производње за прераду млека и израду млечних производа.

Почетком осамдесетих интернат при Млекарској школи постао је институција отвореног типа са три васпитача и по 25 ученика у три васпитне групе. После реконструкције коју је 2011. године финансирало Министарство просвете, у Дому има места за 90 ученика.

Фонд је преузет 2013. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 356).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен je сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–2011, 281 књигу и 46 кутија списа (8,93 m).

Књиге 1945–2011:

• Деловодни протоколи 1946–1979, 22 књ.

• Матичне књиге ученика 1945–1997, 25 књ.

• Дневници рада интерната 1977–1992, 70 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1945–2011, 163 књ.

• Инвентар дирекције курсне пољопривредне школе 1949–1950, 1 књ.

Списи 1945–2007.

Грађа садржи: записнике са седница Управног и Школског одбора, записнике о полагању годишњег усменог испита, записнике са поправних, завршних и ванредних испита;  годишње извештаје о раду школе; нормативна акта; годишње планове и програме рада; уговоре о стипендирању ученика; списак службеника и радника; статистику; персонална документа; документацију у вези са уписом ученика; буџете, завршне рачуне, платне спискове и друга документа

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.