Мешовита школа ученика у привреди основана је 1945. године са седиштем у Белој Паланци. Школа је практично оспособљавала ученике да обављају рад у привреди и пружала опште образовање и стручно-теоретску спрему. Школа је престала са радом 1960. године.

Фонд је преузет 2008. године записником од Историјског архива Ниш (Књига пријема бр. 252).

Фонд је сачуван фрагментарно. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1960, 48 књига (0,53 m).

Књиге 1946–1960:

• Уписница 1959–1960, 1 књ.

• Дневници рада 1946–1960, 47 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.