Економска школа у Пироту основана је 26. маја 1956. године као четворогодишња Економска средња школа. Са два одељења, школске 1956/57. почела је са радом. За почетак рада школа је добила две учионице и канцеларију у приземљу зграде Учитељске школе, а већ наредне школске године смештена је у приземљу гимназијске зграде. Убрзо је добила име Економска средња школа „Борис Кидрич“. 

Поред четворогодишњег програма за редован школски узраст, школа је реализовала скраћени трогодишњи програм  „за одрасле“ који су похађали чланови Савеза бораца Народноослободилачког рата, а нису имали квалификације за посао који су обављали. Крајем седамдесетих година у Југославији, у Србији, обављена је реформа образовног система. Било је то  крупно програмско и организационо преструктурирање Економске средње школе у школу усмереног образовања. Тада се звала Радна организација усмереног образовања Борис Кидрич. Од 1982. године школа ради у новом, наменски грађеном објекту. Школске 1988/89.  године укинуто је усмерено образовање и поново је враћено изучавање струка од првог разреда. Тако Економска школа поново постаје стручна школа.  Од септембра 1990. године школа добија назив Економска школа Пирот.

Фонд је преузет 2014. године записником од школске управе (Књига пријема бр. 367).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1956–2011, 200 књига и 4 кутије списа (4,29 m).

Књиге 1956–2009:

• Деловодни протоколи 1956–2009, 5 књ.

• Уписнице 1956–2009, 51 књ.

• Укоричени делови дневника рада 1972–2007, 141 књ.

• Списак уписаних ученика 1977–78, 1 књ.

• Архивска књига 1960–1977, 1 књ.

• Матична књига службеника 1959–2003, 1 књ.

Списи 1956–2011.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа 1956–2005, Школског одбора 2002–2005, записнике са завршних и поправних испита, записнике са седница Комисије за оцењивање рада наставника; годишње извештаје о раду школе; нормативна акта; годишње планове и програме рада; попис редовних ученика који су завршили школу; спискове радника и наствничког особља; документа у вези са уписом ученика и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.