Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот основана је одлуком Министарства просвете од 14. октобра 1920. године као Педагошко одељење при Гимназији у Пироту. Пуне три школске године оно је било под управом Гимназије и наставу су изводили гимназијски наставници. Педагошко одељење прераста у  Учитељску школу 1925. године,одлуком Министарства просвете о отварању Учитељске школе у Пироту. Школа се на почетку школске 1925/26. год. иселила из гимназијске зграде и прешла у новосаграђену Основну школу у Тијабари, где је добила спрат. Нова школска зграда је сазидана школске 1926/27. и у њој се настава изводи и данас. Почела је рад као четворогодишња школа, да би од школске 1929/30. године продужила школовање на пет година. За време окупације 1941–1944. године школа није радила. После ослобођења школа је наставила свој рад до 1973. године када се трансформише у Педагошку академију за образовање васпитача под називом Педагошка академија  „Едвард Кардељ“  и у рангу је виших школа. Настава је трајала шест година и имала је два наставна степена: припремни  – средња четворогодишња школа и завршни – студијски степен, двогодишњи. Од 1986. године добија и смер за учитеље. Од 1990. године мења свој назив у Педагошка академија Пирот. Под овим називом радила је до 1993. године када се укидају педагошке академије у Србији и мења назив у Виша школа за орбазовање васпитача у Пироту. Након акредитације институције и студијских програма, као и добијања дозволе за рад Министарства просвете Републике Србије од 2007. године, мења назив у Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот.

Фонд је преузиман 1982, 2000, 2009, 2010, 2011. и 2014. године записницима од школске управе Педагошке академије Пирот и Високе школе струковних студија за васпитаче (Књига пријема бр.149, 177, 179, 309, 326, 330, 371).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Фонд је категорисан у групу архивске грађе од  великог значаја.

Садржи грађу за период 1920–2005, 383 књига и 18 кутија списа (8,74 m).

Књиге 1920–2005:

• Деловодни протоколи 1927–1973, 26 књ.

• Уписнице 1920–1993, 61 књ.

• Главне уписнице учитељског дипломског испита 1932–1974, 5 књ.

• Главни протоколи за практични учитељски испит 1932–1959, 3 књ.

• Дневници рада 1920–1993, 276 књ.

• Књиге завршног испита 1970–1993, 3 књ.

• Књиге евиденције кандидата на стручним испитима 1974–2005, 2 књ.

• Главне књиге ванредних студената 1979–1996, 2 књ.

• Главне књиге редовних студената 1986–1994, 4 књ.

• Главна књига дипломираних учитеља 1988–1998, 1 књ.

Списи 1924–1990.

Грађа садржи: записнике седница Наставничког савета, Управног одбора, Наставничког већа; летопис Учитељске школе; годишње извештаје о раду школе, извештаје са учитељског испита зрелости; расписе и упутства са министарством просвете и министарством финансија; нормативна акта; документа у вези са уписом ученика;  статистику; персонална документа; буџете, завршне рачуне, платне спискове  и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.