Виши суд у Пироту формиран је 1945. године, као Народни окружни суд у Пироту са седиштем у Пироту. Територијална надлежност Окружног суда захватала је административно подручје среских судова у Бабушници, Димитровграду и Пироту. Суд је вршио надзор над радом свих подручних среских и градских судова. Решавао је у првом степену кривичне и грађанске спорове, за које је био надлежан по закону и жалбе поднете на одлуке подручних судова. Законом о уређењу судова из 2009. године и реформом правосуђа основани су нови судови. Основан је Виши суд у Пироту са подружним Основним судом у Пироту који је у свом саставу обухватао и три судске јединице у Бабушници, Белој Паланци и Димитровграду. Од 2010. године са успостављеном новом мрежом судова донета је одлука да Основни судови буду у Пироту и Димитровграду, а Виши суд у Пироту.

Одељења у Вишем суду у Пироту су: Судије за претходни поступак, Кривично одељење, Парнично одељење и Ванпарнична материја.

Фонд је преузиман 2010, 2011. и 2012. године, записницима од управе суда (Књига пријема бр. 328, 334, 342).

Фонд је непотпун. Део грађе, књиге, налази се код творца фонда. Сређен је хронолошки по судским ознакама. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–2011, 2 књиге, 890 кутија списа (107,20 m).

Књиге 1945–1954:

• Уписник „ФИ“ окружног суда у Пироту, 1946–1949, 1954, 1 књ.

• Именик за уписник „ФИ“, 1945–1949, 1 књ.

Списи 1945–2011.

Грађа садржи: кривичне предмете, парничне предмете, кривичне предмете према малолетницима, грађанске предмете, предмете ванрасправног кривичног већа и друге предмете.

Обавештајно средство: сумарни инвентар