МАЛА ИЗЛОЖБА У ДВОРИШТУ АРХИВА „СТОГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА ИЛИЈЕ НИКОЛИЋА“

Мала изложба „Стогодишњица рођења Илије Николића“ је постављена у дворишту Архива. Ауторка изложбе је Милена Миленковић.

Илија Николић (1922-2008) je био доктор књижевних наука пореклом из Пирота.

Рођен је 1922. године. Основну школу и Гимназију је завршио у родном граду. После тога је завршио докторске студије књижевности. Докторирао је са тезом Народне песме Пирота и околине, књижевно-историјска истраживања од 1878-1960. Радио је као научни саветник у Српској академији наука и уметности у пензији. Главно поље истраживања у почетку били су му српско–бугарски књижевни и културни односи у 19. веку до 1878. године. Потом је проучавао српске народне песме – рукописе и штампане збирке из источне Србије, као и књижевно-историјске теме.

Свој радни век је провео као истраживач у САНУ на катедри за књижевност. Теме истраживања су биле из области српско-бугарских књижевних односа у деветнаестом веку.

Његови рукописи који су везани за пиротски крај су: Знаменити људи и дела, Стари Пирот, Мелодије источне Србије, Индекс мотива народних песама балканских Словена, Зборник радова о народној књижевности. 

Најпознатије су књиге Пирот и срез нишавски 1801–1918Пиротска гимназија 1879–1979Основна школа „Вук Караџић“ 1815–1975У служби хуманости 120 година Црвеног крста Пирота 1878–1998Коло Српских сестара месни одбор Пирот 1906-2004Тефтер нишавске митрополије 1834–1872, итд.

Сачувао је од заборава сређивањем и уређивањем фототипског издања случајно нађеног рукописа – Тефтера Нишавске митрополије, аутентично сведочанство пиротске прошлости, сачувано у живим и животним записима свакодневице наших предака.

Родни град је највишe задужио сређеном тротомном грађом од преко 3.500 страна Пирот и срез Нишавски (1801-1918).  Првих 50 кутија списа чине копије и преписи докумената која је прикупио Илија Николић а на основу којих је издао ово издање, су преузете из Музеја Понишавља.

Фонд Илије Николића је преузиман 1985. године од Дома културе Пирот и 2009. године поклоном од супруге Љубинке Николић. После смрти Илије Николића, његова супруга је предала нову количину разноврсне грађе.

Стране