ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА СУДА ОПШТИНЕ ПИРОТСКЕ 1930-1931.

Ових дана из штампе је изашла књига Зборника докумената „ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА СУДА ОПШТИНЕ ПИРОТСКЕ 1930-1931“. У питању је други том Зборника докумената, који представља наставак истоимене едиције покренуте прошле године кроз издавачку делатност Историјског архива у Пироту. Пред истраживачку и читалачку публику доноси аутентичне записнике пиротске општине приређене за штампу од стране Предрага М. Видановића и његових сарадница Тијане Тодоровић и Милене Миленковић. Рецензије потписују академик Љубодраг Димић и историчар Давор Лазаревић, лектуру Сања Живковић док су средства за штампу обезбеђена преко пројекта Министарства културе и информисања.

У рецензији рукописа академик Љубодраг Димић, између осталог, истиче следеће: Намеру колектива Историјског архива у Пироту да покрене едицију Зборници докумената, у оквиру које се као књиге појављују Записници са седница Суда општине пиротске 1922–1931, најсвесрдније подржавамо и поздрављамо. То је несумњив знак зрелости једне институције и знања којим располажу њени сарадници. Тим пре, јер целом покушају објављивања архивске грађе увек претходи мукотрпан и дуготрајан, а при томе посматрачима са стране тешко видљив, посао на сабирању и сређивању увек тешко савладиве документације, као и дугорочан процес стручног сазревања оних који се упуштају у изузетно сложен и одговоран посао критичког приређивања историјских извора…

Стране