Сређивање Депоа

Одељење за заштиту архивске грађе у Депоу, Историјског архива у Пироту је 24. јуна 2022. године започело рад на сређивању фондова у циљу добијања простора. Сређено је укупно 84 фонда. Вршила се промена старих кутија у нове кутије и тако смо документацију из свежњева (пројектна документација, персонални досијеи, стечајна документација, књиге) пребацили у нове кутије.

 

Стране