Историјском архиву у Пироту одобрен пројекат на конкурсу Министарства културе

На конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинансирање пројеката из области културног наслеђа и архивске делатности, Историјском архиву у Пироту су одобрена средства за штампање друге књиге Записника са седница пиротске општине између два светска рата. Тиме се наставља пројекат започет прошле године који има за циљ да се пред стручну и ширу јавност изнесе кључна документарна грађа која је настала у раду локалне самоуправе међуратног Пирота. Прва књига је обухватила период двадесетих, а у другој књизи ће се наћи документи са почетка тридесетих година прошлог века. Како је реч о обимној грађи трећа и последња књига се планира за наредну годину чиме ће се кроз објављивање аутентичне архивске грађе заокружити једна од најважнијих епоха у модерној историји Пирота.

Стране