Књижни фондови

Књижни фонд Првомајске библиотеке од 20 350 примерака, коју је наш Архив преузео (Одлуком одбора поверилаца) 10. и 11.октобра прошле године, нашао је свој пут. Највећи део књига преузела је Народна библиотека Пирот, она је даље проследила основним школама; део књига припао је Галерији „Чедомир Крстић“ Пирот, Архив је узео 877 књига из области историографије, завичајне историје и друштвених наука, део књига преузеле су школе у селима Извор и Крупац, део књига пиротска Гимназија, ШОСО „Младост“ и Висока школа за образовање васпитача.
И један велики део школске лектире наш Архив припремио је да пошаље библиотеци Прве крагујевачке гимназије- школе која је недавно страдала у пожару, и где је изгорео, поред осталог, и цео књижни фонд.