Архивска грађа — културно или национално добро

На архивистичкој радионици 15. 6. 2017. у Историјском архиву Тимочке Крајине, у Зајечару, Предраг М. Видановић, архивиста нашег Архива, имао је предавање на тему Архивска грађа — културно или национално добро, а у вези са актуелним тренутком и стањем архивске службе.