Народноослободилачки одбор Градашница основан је 1944. године са седиштем у Градашници. Обухватао је насељена места Бериловац, Градашница, Извор и Басара.

Законом из 1946. године Народноослободилачки одбор Градашница укинут је, а његова територија је припојена Месном народном одбору Бериловац.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 127).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1946, 2 кутије списа (0,25 m).

Списи 1944–1946.

Грађа садржи: записнике са седница одбора; извештаје школа; расписе и упутства виших органа; документа у вези са аграрном реформом; судске предмете; документа у вези са ратном штетом; спискове лица која траже помоћ у храни, списак лица рођених на територији народног одбора 1905–1926; уверења о завршеној школи, уверења о завршеном занату и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.