Месни народни одбор Сињац основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Сињац. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Љубатовица, Срез белопаланачки.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Сињац, а 1947. године обухватао је насељена места Љубатовица, Сињац и Трешњанци.

Месни народни одбор Сињац је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Чифлик, Срез белопаланачки.

Фонд је преузет је 2008. године записником, од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 285).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1949–1952, 7 књига (0,11 m).

Књиге 1949–1952: 

• Деловодни протоколи 1949–1952, 7 књ.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.