Месни народни одбор Радејна основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Радејна. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Смиловци, Срез царибродски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Радејна, а 1947. године обухватао је насељена места Радејна и Петрлаш.

Месни народни одбор Радејна је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Смиловци, Срез димитровградски.

Фонд је преузет 1959. године записником од Народног одбора општине Димитровград (Књига пријема бр. 115).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1952, 8 књига и 2 кутије списа (0,31 m).

Књиге 1946–1951:

• Поверљиви деловодни протоколи 1946–1951, 2 књ.

• Општи деловодни протоколи 1946–1951, 6 књ.

Списи 1945–1952.

Грађа садржи: записнике са седница месног народног одбора и Збора бирача, записник о прегледу финансијског пословања; расписе и упутства виших органа; план сточне производње 1950, план откупа вина 1952; листу газдинстава за сетву и откуп 1950–1951, списак индивидуалних домаћинстава која могу дати вишак радне снаге, списак покретне и непокретне имовине, списак мушких грла одабраних за јавни приплод, издавање сточног пасоша и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.