Месни народни одбор Пољска Ржана основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Пољска Ржана. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Трњана, Срез нишавски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Пољска Ржана, а 1947. године обухватао је насељенo местo Пољска Ржана.

Месни народни одбор Пољска Ржана је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Трњана, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 68).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1955, 3 књигe и 2 кутије списа (0,36 m).

Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1944–1955, 3 књ.

Списи 1945–1952.

Грађа садржи: расписе и упутства виших органа; документа у вези са омеђивањем катарстарске општине Пољска Ржана 1954; документа у вези са ратном штетом; одлуку о коначном додељивању земљишта из земљишног фонда; буџете, завршне рачуне, обрачунске листе пољопривредних домаћинстава, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.