Месни народни одбор Паклештица основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Паклештица. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Велика Лукања, Срез нишавски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Паклештица, а 1947. године обухватао је насељенo местo Паклештица.

Месни народни одбор Паклештица је укинут 1949. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Велика Лукања, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 74).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1949, 8 књига и 1 кутију списа (0,16 m).

Књиге 1945–1949:

• Деловодни протоколи 1945–1949, 8 књ.

Списи 1945–1949.

Грађа садржи: записнике са седница месних одбора, записнике о извршеној контроли месних народних одбора; расписе и упутства виших органа; план пролећне сетве 1949; документа у вези са ратном штетом; попис имовине лица која су пристала на колонизацију; списак умрлих лица на територији народног одбора 1948. и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар и деловодни протоколи.