Месни народни одбор Љубатовица основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Љубатовица, Срез белопаланачки. Обухватао је насељена места Љубатовица, Трешњанци, Сињац.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Љубатовица, а 1947. године, прелази у састав Месног народног одбора Сињац. 

Указом Президијума Народне скупштине 1949. године издваја се село Љубатовица и формира посебан Месни народни одбор Љубатовица, да би се само неколико месеци касније новим Указом Президијума Народне скупштине укинуо Месни народни одбор Љубатовица, а његова територија припојена је Месном народном одбору Чифлик, Срез белопаланачки.

Фонд је преузет је 2008. године записником од Историјског архива Ниш у сређеном стању (Књига пријема бр. 287).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за 1949. годину, 2 књиге (0,03 m).

Књиге 1949:

• Деловодни протоколи 1949, 2 књ.

Обавештајана средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.