Месни народни одбор Извор основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Извор. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Градашница, Срез нишавски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Извор, а 1947. године обухватао је насељенo местo Извор.

Месни народни одбор Извор је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Бериловац, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 64).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1952, 7 књига и 3 кутије списа (0,54 m).

Књиге 1947–1956:

• Деловодни протоколи 1947–1952, 7 књ.

Списи 1945–1952.

Грађа садржи: записнике са седница пленума; расписе и упутства виших органа; планове сетве на територији народног одбора; дневник рада предвојничке обуке 1948; решења о откупу житарица 1948; попис стоке на територији села Извор; извод из сталног бирачког списка, списак власника земље на територији народног одбора, спискове уписника народног зајма; статистику; буџете, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.