Месни народни одбор Држина основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Држина. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Петровац, Срез нишавски.

Законом из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Држина, а 1947. године обухватао је насељено место Држина.

Месни народни одбор Држина је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Петровац, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 69).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1952, 7 књига и 1 кутију списа (0,30 m).

Књиге 1948–1952:

• Деловодни протоколи 1948–1952, 7 књ.

Списи 1945–1952.

Грађа садржи: записнике са седница Упавног и Контролног одбора; расписе и упутства среског одбора; документа у вези са ратном штетом; пописе заоставштине умрлих лица са територије народног одбора и тапије, попис произвођача ракије са територије села Држина; спискове лица са уговорима за садњу дувана, спискове домаћинстава за испоруку меса, спискове за расподелу потрошачких карата; буџете и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.