Месни народни одбор Вета основан је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор са седиштем у селу Вета. Обухватао је насељено место Вета, Срез белопаланачки.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Вета, а 1947. године обухватао је исто насељено место.

Месни народни одбор Вета је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Глоговац, Срез белопаланачки.

Фонд је преузет је 2008. године записником од Историјског архива Ниш. (Књига пријема бр. 286).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1951–1952, 1 књигу (0,03 m).

Књиге 1951–1952:

•  Деловодни протокол 1951–1952, 1 књ.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протокол