Месни народни одбор Велико Село основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Велико Село. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Крупац, Срез нишавски.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Велико Село, а 1947. године обухватао је насељена места Велико Село и Мали Јовановац.

Месни народни одбор Велико Село је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Крупац, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 65).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944–1952, 17 књига и 2 кутије списа (0,48 m).

Књиге 1944–1951:

• Деловодни протоколи 1944–1951, 17 књ.

Списи 1944–1952.

Грађа садржи: записнике са седница месних одбора; расписе и упутства виших органа; извод из сталног бирачког списка, списак грађана који су давали добровољни прилог за народноослободилачку борбу, спискове ратне и друге сирочади и социјално угрожене деце са територије народног одбора, списак војних обвезника на територији народног одбора; документа у вези са наплатом пореза и друга документа.

Обавештајно средство: сумарни инвентар и деловодни протоколи.