Месни народни одбор Велики Јовановац основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Велики Јовановац. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Трњана, Срез нишавски.

Законом из 1946. године, мења назив у Месни народни одбор Велики Јовановац, а 1947. године обухватао је насељено место Велики Јовановац, а од 1949. године и насељено место Трњана којe се издваја из Месног народног одбора Крупац. 

Месни народни одбор Велики Јовановац је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Трњана, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 67).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945–1952. године, 4 књиге и 1 кутију списа (0,28 m).

Књиге 1947–1949:

• Деловодни протоколи 1947–1949, 4 књ.

Списи 1945–1952:

Грађа садржи: записнике са седница Збора бирача; расписе и упутства виших органа; азбучни регистар пописа земљишта на територији села Велики Јовановац, попис заоставштине умрлих лица на територији народног одбора; тапије; статистику; документа у вези са наплатом пореза, обрачунске листе и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.