Месни народни одбор Барје Чифлик основан је 1944. године као Сеоски народноослободилачки одбор са седиштем у селу Барје Чифлик. Налазио се у саставу Општинског народноослободилачког одбора Гњилан, Срез нишавски.

Насељено место Барје Чифлик 1949. године издваја се из састава Месног Народног Одбора Гњилан и за њега се образује посебан Месни народни одбор Барје Чифлик.

Месни народни одбор Барје Чифлик је укинут 1952. године, а његова територија припојена је Народном одбору општине Гњилан, Срез нишавски.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора општине Пирот (Књига пријема бр. 128).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946–1952, 4 књиге и 1 кутију списа (0,19 m).

Књиге 1946–1952: 

• Деловодни протоколи 1946–1952, 3 књ.

• Азбучни именик уз стални бирачки списак, 1 књ.

Списи 1950–1952.

Грађа садржи: расписе и упутства виших органа; сабирну листу газдинстава за сетву и откуп, сумарни преглед површина газдинстава на територији народног одбора; списак задужења за обавезну испоруку стоке, списак обавезног вишка пшенице и кукуруза по домаћинству на територији народног одбора; документа у вези са разрезом и наплатом пореза, буџет и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.